Declaració

“A veure, jo haig de dir el què jo penso sobre la síndrome de Down i de com em veig afectat. Jo penso que per això no estic malalt. Saps per què? Perquè sóc una persona com els altres. Esclar, com sóc una persona com els altres i sé que no estic malalt, la gent que no em coneix a mi, o a altres persones amb síndrome de Down ens vol etiquetar. Pensen que estem malalts, que som subnormals…, o sigui, tenen una imatge molt negativa de la realitat, del que som realment. No m’agrada que tinguin una imatge tan negativa de mi. Home! Això és molt fort, és molt fort perquè sembla que no coneguin la realitat de les persones amb síndrome de Down.”


“A ver, yo tengo que decir lo que yo pienso del síndrome de Down y de cómo me veo afectado. Yo pienso que por eso no estoy enfermo. ¿Sabes por qué? Porque soy una persona como los otros. Claro, como soy una persona como los otros y sé que no estoy enfermo, la gente que no me conoce a mí, o a otras personas con síndrome de Down. Nos quiere etiquetar. Piensan que estamos enfermos, que somos subnormales, o sea, tienen una imagen muy negativa de la realidad, de lo que somos realmente, ¿sabes? No me gusta que tengan una imagen tan negativa de mí. ¡Hombre! Esto es muy fuerte, es muy fuerte porque parece que no conozcan la realidad de las personas con síndrome de Down.”

Quim Vilamajó
Co-autor I am Able

quim_samarreta_xarxes